JamesHardie Logo green

Välkommen till Hardie® Plank materialberäknare

Detta verktyg är utvecklat för att hjälpa dig att beräkna hur mycket material du behöver för ditt projekt.

Observera att detta är en uppskattning av minsta beställningsstorlek som brukar krävas. Alla mängder bör kontrolleras av entreprenören före montering.
Hur beräknar du rätt mått?

i Alla fält måste fyllas i.

Resultat

Observera:

Ta hänsyn till inre och yttre hörn samt profiler och lister i din beräkning. Med Startprofil, Ventilerad profil och Hardie Trim säkerställer du optimal montering av Hardie Plank. Det är även mycket enkelt att bearbeta produkterna med hjälp av kapverktygen Hardie Blade sågklinga och Hardie Guillotine.

Observera att den beräknade mängden är en uppskattning och baserade på en allmän beräkning. Innan du gör din beställning bör du kontrollera materialmängderna med din återförsäljare.

Innan du använder materialberäknaren behöver du följande mått:
  1. Den totala bredden på varje fasad multiplicerat med höjden (exklusive gavlarna).
  2. Total yta för gavlar (vid behov). För att beräkna multiplicerar du bredden med den maximala höjden och delar med två.
  3. Bredden på alla under- och överkanter av fönster och dörrar ger det totala antalet meter av ventilerade profiler.
  4. Längden på yttre och inre hörn ger det totala antalet meter lister som behövs.